Hvad er Zoneterapi

Vi mennesker er en sammensat organisme. Hvis noget ikke fungerer, som det skal, bliver der ubalance. Resultatet er sygdom, smerter, træthed og utilpashed. Zoneterapi hjælper ofte til at genoprette balancen.

På fødderne findes der et fuldstændigt kort over menneskekroppen. Hver del af kroppen har et område på fødderne, som kaldes en reflekszone. Hvis der er ømhed i en reflekszone, hænger det sammen med, at en del af kroppen ikke fungerer optimalt. Det betyder ikke, at der er sygdom. Ved at behandle de ømme reflekszoner med specielle trykkombinationer, kan zoneterapeuten påvirke og stimulere organerne, så kroppen selv kan genoprette balancen.

Mange bruger zoneterapi, selv om de ikke har helbredsproblemer. De gør det for at vedligeholde en god sundhedstilstand, og forebygger i stedet for at helbrede.

Ved hvilke lidelser bruges zoneterapi

Zoneterapi bruges mere og mere til spædbørn der gylper, har kolik og øreproblemer. Hos lidt større børn kan det bl.a. være svækket immunforsvar og ufrivillig vandladning. (Om Zoneterapi til børn se længere nede på denne side) Også ved barnløshed, under graviditet og ved fødslen vinder det frem. Ellers er de hyppigst forekommende lidelser stress, kredsløbssygdomme, fordøjelsesproblemer, allergi, astma, ørelidelser, dårligt immunforsvar, virusinfektioner, hovedpine, klimakterieproblemer og andre hormonrelaterede gener og meget, meget mere.

Behandlingen

Zoneterapibehandlingen foregår ved trykmassage på føddernes under- og overside. Gennem samtale, vurdering af zoners ømhed, hudens tilstand mv. danner zoneterapeuten sig et billede af ubalancens karakter, placering og styrke.

Behandlingen tilrettelægges efter at påvirke de dele af kroppen, der ikke fungerer optimalt. På forhånd er det svært at sige, hvor mange behandlinger der er nødvendige. Det er helt individuelt fra person til person og fra ubalance til ubalance.

Reaktioner

Reaktionerne kan være meget forskellige. Reaktionerne hænger sammen med kroppens eget arbejde for at helbrede sig selv, og det er umuligt at forudsige, hvordan kroppen vil arbejde.

Nogle typiske reaktioner kan være:

 • Afslappethed umiddelbart, mere energi efterfølgende
 • Træthed, dyb søvn
 • Øger vandladning
 • Grumset mørk urin
 • Øget tarmfunktion
 • Ændring af afføringsmønster
 • Udskillelse af sekret gennem næse og svælg.
 • Gamle skavanker som tidligere kun er blevet undertrykt, blusser op igen
 • Humørsvingninger

Disse reaktioner skal ikke opfattes som en forværring, men er tværtimod et tegn på, at behandlingen giver resultat, og at bedring er på vej. Andre mærker ingenting, og det er lige så godt.

Sundhed er en helhed

Zoneterapi gør det ofte ikke alene. Selv om behandlingen kan stimulere, så kroppen bliver genoprettet, får du det først rigtig godt, når der er balance i helheden. Livsvilkår, omgivelser og kost er væsentlige faktorer, der alle påvirker helbredet. I forbindelse med behandlingen bliver du rådgivet om, hvilke mulige faktorer der kunne have indflydelse på eventuelle ubalancer. Ved at følge disse råd, kan du selv medvirke til at opretholde et godt helbred.

Tavshedspligt

Jeg har tavshedspligt, og registrerer ikke cpr-nummer. Af hensyn til kontinuiteten af behandlingen føres en journal, som du er velkommen til af læse.

Tilskud til zoneterapibehandling

Fra 1. januar 2009 giver sygeforsikringen "danmark" tilskud til zoneterapibehandling. Flere kommuner yder tilskud og mange sundhedsforsikringer indeholder mulighed for at få et antal behandlinger. Så spørg dig frem.

Ingen Fødder er for små. Zoneterapi til børn

Hvor virker Zoneterapi

I forbindelse med børns helbred er de mest almindelige problemer, der behadles med zonetetrapi:

 • Skrigeture hos spædbørn (kolik)
 • Øreproblemer
 • Hoste
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Udslæt/eksem
 • Ufrivillig natlig vandladning
 • Fordøjelsesproblemer
 • Svækket immunforsvar.

Hvem kan komme

Alle har glæde af zoneterapi, og ingen er for lille.

Hvordan foregår en behandling

Jeg behandler direkte på barnets fødder. Enten ligger barnet selv på briksen, eller det sidder/ligger hos en af forældrene, eller i favnen på mig.

Det kommer helt an på barnets ønsker.

Hvis barnet er uroligt

Ingen er for urolig til at få zoneterapi. Græder barnet, holder man en pause, til det faldet til ro igen. Barnet skal opleve behandlingen som noget rart.

Hvor længe varer en behandling

En behandling af små børn varer ca. 30 minutter.

Hvor ofte skal barnet behandles

Hvor lang tid der skal gå mellem behandlingerne er forskelligt fra barn til barn, og afhænger bl.a. af reaktionerne, men 1 - 2 gange om ugen passer oftest. Børn skal som regel have 3 - 5 behandlinger.