Kranio-Sakral Terapi

Hvad er Kranio-Sakral Systemet

Kranio-Sakral systemet består af kraniet, rygsøjlen, korsbenet og halebenet. Inden i disse knogler er centralnervesystemet, Det består af hjernen, rygmarven og rygmarvsnerverne. Centralnervesystemet er kroppens computer. Uden om disse meget følsomme dele er der hjernevæske (cerebrospinalvæske), membraner, bindevæv og muskler.

Børn kan have gavn af Kranio-Sakral Terapi

En amerikansk undersøgelse viser, at ca. 88% af babyer udsættes for skader i lettere eller sværere grad allerede i forbindelse med fødslen.

Symptomerne på skaderne viser sig som:

 • Kolik
 • Hovedpine
 • Spændinger i kroppen
 • Stress

Fødslen er en voldsom proces. Kraniet bliver presset sammen for at kunne passere fødselskanalen. Hos nogle børn kommer knoglerne ikke rigtig på plads igen. Dette medfører et asymmetrisk tryk i de to hjernehalvdele, således at hjernen ikke fungerer optimalt.

Det er behageligt at få Kranio-Sakral Terapi

Klienten ligger på ryggen med tøjet på. Det tryk der bruges i behandlingen er meget let (5 gram). Det er behageligt at modtage behandlingen, som primært foregår på hovedet (kraniet) men også på ryggen og korsbenet (sakral). Klienten vil under og efter behandlingen opleve en dyb form for afspænding.

Hvad sker der i hjernen, når der sker en ulykke

Hovedpine/migræne kan opstå hvis trykket er forskelligt i de to hjernehalvdele. Det kan være forårsaget af en eller flere ulykker, der er sket gennem livet. F.eks. dengang du knaldede hovedet op i skabet eller fik en gren i hovedet, da det stormede. Eller da det gav et knæk i nakken/ryggen, da en radiobil/rigtig bil kørte op bag i dig. Uheld hvor man falder på bagdelen og slår halebenet kan give skader hele vejen op gennem ryggen, nakken og hovedet. Da du faldt på isen eller gled på enden hele vejen ned af trappen, fordi der var glat. Da det skete, blev det ikke regnet for noget. Sådan noget betragtes ofte som småuheld og tillægges ikke større betydning.

Også psykiske belastninger og voldsomme begivenheder kan få hjernehinderne til at spænde op.

Ved sådan en forskrækkelse vil membranerne inde i hovedet trække sig sammen. Herved mindskes membranernes bevægelighed, dette begrænser Kranio-Sakral bevægelsen, der kan være årsag til hovedpine.

En anden årsag til hovedpine kan være et pres fra den kranienerve, der går ud mellem kraniet og den 1. nakkehvirvel. Den spænding der opstår, vil nedsætte blodtilførslen til hovedet. Det kan føles som en "vattet" fornemmelse i hovedet, træthed og nedsat koncentration. Kranio-Sakral Terapi kan lette på eller fjerne disse symptomer ved at forbedre blodtilførslen til hjernen.

Symptomerne på skader kan vise sig som:

 • Kolik
 • Hovedpine
 • Spændinger i nakken
 • Spændinger i kroppen
 • Stress, m.v.

Ofte kan dette være starten på en ond cirkel, der kan forårsage:

 • Hovedpine/migræne
 • Nakkeproblemer (piskesmæld)
 • Rygproblemer
 • Dårlig koncentration
 • Indlæringsproblemer
 • Bidfunktionsproblemer
 • Hyperaktivitet
 • DAMP
 • Motoriske problemer
 • Psykiske problemer
 • Stress
 • Skader ved fødslen

Kranio-Sakral Terapi er effektiv til at nedsætte stressniveauet i kroppen

Stress er ofte den hyppigste årsag til at kroppen ikke fungerer optimalt. Stress påvirker vores centrale hjernecentre. Det styrer vores krop og psyke og bliver desværre et større og større problem.

Stress kan desuden være skyld i:

 • Allergi
 • Anspændthed
 • Astma
 • Bekymringer
 • Depression
 • Forstoppelse
 • Hovedpine (migræne)
 • Højt blodtryk
 • Irritabilitet
 • Indlæringsproblemer
 • Koncentrationsproblemer
 • Manglende lyst til sex
 • Mavesår
 • Menstruationsforstyrrelser
 • Rygsmerter
 • Skæren tænder
 • Svimmelhed
 • Søvnløshed
 • Umådeholden spisning