Jordstråler

Har du problemer med helbreddet, sover du måske på jordstråler

Jordstråler kan måles, så du kan undgå de sundhedsskadelige påvirkninger i fremtiden.

Flyt din seng og få et bedre helbred.

Mange mennesker er udsat for jordstrålers skadelige virkning. Ca. en tredjedel sover oven på en. Jordstråler svækker immunforsvaret. At flytte sengen hen på et neutralt sted, er en enkelt og billig løsning, som varmt kan anbefales.

Undersøgelser har vist, at mange af de mennesker, der har enten alvorlige sygdomme eller plager, der nedsætter deres livskvalitet, sover ovenpå en eller flere jordstråler.

Jordstrålers påvirkning gør os mere modtagelige over for både alvorlige sygdomme som kredsløbsproblemer, kræft, hovedpine, rygproblemer, gigt, kronisk træthed osv.

Når børn ikke kan ligge tørre om natten, er der også ofte jordstråler under deres senge.

Jordstråler, hvad er det

I gamle dage var vi mere i pagt med naturen. Vi var f.eks. opmærksomme på, hvor dyrene kunne lide at opholde sig. Bl.a. er hunde meget overfølsomme overfor jordstråling, og holder sig langt væk fra sådanne områder, hvis det er dem muligt.. Hvor imod katten opsøger dem. Den lægger sig gerne midt i et kryds, så vi skal undgå kattens yndlingsplads som opholdssted, når vi indretter vores hjem. Også bier og myrer trives godt ovenpå jordstråler.

Vore forfædre kaldte det ikke jordstråler, og vidste ikke helt, hvad det handlede om. De vidste bare, at der var steder med god energi og steder med dårlig. De vidste også, at den dårlige energi påvirkede både dyr, planter og mennesker.

Den viden og følsomhed, har vi næsten glemt, og heller ikke vi ved nøjagtig, hvad disse stråler er. Vi kan bare registrere de dårlige påvirkninger. Og vi kan se resultaterne i form af hovedpine, søvnløshed, manglende energi og kreativitet, nedbrydning af immunforsvaret og risiko for alvorlige sygdomme.

Jordstråler bliver ofte brugt som en fællesbetegnelse for:

  • Stråler fra jordens kerne. Denne stråling behøves som energigiver til mennesker og dyr, blot må dosis ikke være for stor. Jordstråler er ekstremt lavfrekvente. I for høj dosis påvirker de vores celler, så de frigiver deres forråd af mineraler. Denne ”ubalance” gør os sårbare.
  • En anden betegnelse er Hartmann og Curry linier. Hartmann linierne går hhv. nord/syd og øst/vest. Curry linierne går diagonalt på Hartmann linierne
  • Vandårer er steder i undergrunden, hvor vandet finder vej igennem jordlaget. Vand er molekyler. Og sivende vand er molekyler, der bliver udsat for gnidningsmodstand. Der hvor vandmasserne pga. undergrundens beskaffenhed bliver presset sammen, opstår der høj spænding, som sendes lodret op.
  • Jordforkastninger, bl.a. kontinentalpladernes skuren mod hinanden, giver forskellige virkninger rundt om i verden. En af dem er stråling.

Elektrisk stråling, hvad er det

Mange elektriske apparater afgiver stråling. Det gælder f.eks. elektriske vækkeure, der er sluttet til el-nettet, (dem med batterier er OK) radioer, fjernsyn, computere, antenneforstærkere, vandsenge, elevationssenge osv. Den slags skal helst være to til tre meter væk fra opholdsstedet eller slukkes.

Også f.eks. stærkstrømskabler og transformatorstationer kan give stråling, der generer i de omkringliggende huse.

Derfor er det ikke kun energibesparende at slukke for alt elektrisk, når det ikke bruges, det er også sundhedsfremmende.

Neutralisering af jordstrålerne

Hvis din arbejdsplads eller dine foretrukne opholdssteder ikke kan placeres, så de er fri for jordstråler, kan strålerne neutraliseres.

En af metoderne til at neutralisere jordstråling er at opstille en magnetboks

Boksen er udviklet af Gunnar og Allan Simonsen. Det første eksemplar kom på markedet i 1972.

Der er blevet videreudviklet på boksen gennem årene, frem til den lille magnetboks der sælges i dag. Magnetboksen udlægger et magnetfelt i huset, hvor den opstilles, hvilket bevirker, at jordstrålerne bøjes af, og ikke skader eller påvirker dyr og mennesker.

Magnetboksen hører nok til en af de mest effektive og enkle metoder til at neutralisere jordstråler, og virker fra det øjeblik den sættes op

Magnetfeltet dækker et område på størrelse med et parcelhus og dækker 2 – 3 etager

Få målt for jordstråler

Det kan forebygge sygdomme.

Har du problemer med helbredet af den ene eller art, eller sover du ikke så godt, som du kunne ønske dig. I bekræftende fald kan det varmt anbefales at få målt, om der er jordstråler i dit hjem/soveværelse og få vished for, om jordstråler er en medvirkende årsag.